27 jun 2008 13:13

Green investment scheme

Aankoop van emissiekredieten bij het Hongaarse green investment scheme

Aankoop van emissiekredieten bij het Hongaarse green investment scheme

De ministerraad gaf minister van Klimaat en Energie Paul Magnette groen licht om te onderhandelen over een overeenkomst voor de aankoop van 2 miljoen emissiekredieten van het Hongaarse green investment scheme.

Het green investment scheme biedt de mogelijkheid om toegekende emissierechten te verwerven van landen die een groot overschot hebben zoals de nieuwe lidstaten van de EU. Hongarije heeft een goed onderbouwd milieuprogramma ontwikkeld (GIS: green investment scheme).  België kan via dat GIS nu twee miljoen ton CO2 equivalenten aankopen. De minister van Klimaat en Energie zal het contract ondertekenen, op voorwaarde dat het effectief leidt tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een verbeterde energie-efficiëntie in openbare en residentiële gebouwen en het gebruik van hernieuwbare energie. De ministerraad keurde ook het ontwerp van kb goed dat het bedrag van die investering, namelijk 30 miljoen euro, inschrijft in het koninklijk besluit van 28 oktober 2004.

Tot 2008 mocht de overheid enkel gebruik maken van de Joint implementation en Clean development mechanism om emissiekredieten aan te kopen. Op 9 mei 2008 besliste de ministerraad ook emissierechten aan te kopen via de internationale markt voor de handel in emissierechten.   
Die aankoop wordt gefinancierd door het Fonds voor de financiering van het federale beleid voor de reductie van de emissie van broeikasgassen, dat dooor de Commisie voor de regulering van gas en elektriciteit wordt beheerd.

De aankoop sluit aan op de verbintenis van de federale staat om 12,3 miljoen ton CO2-equivalenten tussen 2008-2012 aan te kopen of 2,46 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar. (Overlegcomité van 8 maart 2004 over de lastenverdeling van de Belgische verplichtingen ten overstaan van het Kyoto-protocol tussen de gewesten en de federale overheid).