20 jul 2006 17:00

Grensoverschrijdende samenwerking

Goedkeuring van de overeenkomst over de samenwerking in de grensgebieden

Goedkeuring van de overeenkomst over de samenwerking in de grensgebieden

De ministerraad nam het voorontwerp van wet aan, houdende goedkeuring van de uitwisseling van diplomatieke nota's van 23 mei 2005 in Luxemburg. Die richt de Overeenkomst op tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden. De overeenkomst heeft voornamelijk als doel de grensoverschrijdende samenwerking op administratief, technisch, sociaal, economisch of cultureel gebied te versterken. Ze bestrijkt de grootste grensoverschrijdende ruimte van de Europese Unie (11 miljoen inwoners op 65.000 km² en 120.000 grenswerknemers), die beter bekend is onder de naam de Grote Regio. Die ruimte omvat het Saarland en het Land Rijnland-Palts in Duitsland, de regio Lotharingen in Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg. In België bestrijkt ze de provincies Waals Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen op het grondgebied waar de Federale overheid, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap hun bevoegdheden geheel of gedeeltelijk uitoefenen. De overeenkomst vervangt de Overeenkomst van 16 oktober 1980 die werd gesloten tussen Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Die loopt ten einde wanneer alle overeenkomstsluitende partijen de regering van het Groothertogdom Luxemburg ervan in kennis hebben gesteld dat ze aan de nationale voorwaarden voor de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst hebben voldaan.