23 okt 2009 12:12

Griepepidemie

Maatregelen tegen de A/H1N1-griepepidemie

Maatregelen tegen de A/H1N1-griepepidemie

Gratis vaccinatie tegen A/H1N1-virus 

De rechthebbenden op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging die behoren tot de prioritaire of risicogroepen, kunnen zich gratis laten inenten tegen de A/H1N1-griep. De verzekering zal het honorarium en het remgeld voor de consultaties en de bezoeken van de huisartsen tergubetalen. 

Mannelijke bloeddonoren mogen meer bloed geven

Het maximale aantal bloeddonaties dat een mannelijke donor per jaar mag geven wordt van vier tot zes per jaar verhoogd gedurende het jaar van het begin van de griepepidemie tot en met het jaar waarin het besluit ter zake ophoudt te werken. Het is de bedoeling om mogelijke bloedtekorten op te vangen tijdens de griepepidemie.

Distributie en aflevering van geneesmiddelen

Voor de geneesmiddelen en de vaccins tegen het A/H1N1-virus wordt er in een aantal afwijkingen voorzien van het normale stelsel van distibutie en aflevering van geneesmiddelen. 

Toegang tot het kadaster

De ministerraad heeft ook beslist dat bij het uitbreken van een griepepidemie bepaalde identificatiegegevens van zorgverstrekkers uit de federale databank aan burgemeesters en provinciegouverneurs kunnen worden meegedeeld.

Voor deze maatregelen heeft de ministerraad op initiatief van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd. Het eerste ontwerp wijzigt het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De drie overige ontwerpen voeren de wet van 16 oktober 2009 uit die machtiging verleent aan de koning in geval van griepepidemie of -pandemie.

Voor meer informatie over de vaccinatie zie het persbericht van 29 september 2009.