23 jun 2006 17:00

Grieppandemie

Bestendiging van de organisatiestructuur influenza

Bestendiging van de organisatiestructuur influenza

De ministerraad ging akkoord met de voorstellen over de organisatiestructuur 'influenza'. Eerste Minister Guy Verhofstadt, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Minister van Begroting Freya Van den Bossche stelden de nota van het Interministerieel commissariaat influenza over de organisatiestructuur voor. De nota bepaalt de organisatiestructuur die nodig is om het risico van mutatie van vogelgriep naar humane griep buiten de nationale coördinatiefase (planning, bijwerking, oefening) en tijdens de nationale coördinatie of pandemieperiode te beheersen. De structuur die wordt voorgesteld is dezelfde als die die de Federale Regering op 24 februari 2006 goedkeurde voor de veterinaire aspecten van de griepepizoötie. Maar het gaat hier enkel om de organisatie van beschikbare mensen en middelen voor een pandemie die de menselijke gezondheid betreft. De structuur is een doorslag van de organisatie die bij het Interministerieel Commissariaat Influenza werd ingericht naar aanleiding van het mandaat dat het in oktober 2005 van de Interministeriële conferentie 'volksgezondheid' kreeg. Het mandaat van de Interministeriële commissaris wordt bevestigd en verlengd. Tegen de zomer van 2006 zal het Interministerieel Commissariaat influenza de eerste versie klaar hebben van het Belgische operationele plan tegen de grieppandemie.