07 sep 2018 17:45

Groen licht voor het Myrrha-project

België wil een speler op wereldniveau blijven wat betreft innovatie op belangrijke gebieden zoals nucleaire geneeskunde en de productie van medische radio-isotopen, onderzoek naar nieuwe materialen, deeltjesversnellers en de studie van de transmutatie van radioactief afval, wat hier uiteindelijk voor zou kunnen zorgen.

De ministerraad besliste om in België een belangrijke nieuwe onderzoeksinfrastructuur te bouwen op de SCK•CEN-site in Mol: MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor for High Tech Applications). Deze beslissing kadert in de uitvoering van het regeerakkoord, de eerdere beslissingen in 2010 en 2015, de perfecte integratie met de domeinen 'onderzoek en innovatie', 'geneeskunde' en 'energie' van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen op initiatief van de regering, en het voorstel van de ministers bevoegd voor Economie, Energie en Wetenschapsbeleid.

  • de eerste fase zal worden verwezenlijkt, namelijk de MINERVA-installatie, die voornamelijk bestaat uit een 100 MeV (megaelectronvolts)-versneller, en die volgens de planning vóór 2026 in gebruik zal worden genomen
  • om over alle informatie te beschikken om de regering in staat te stellen tegen 2026 het volgende besluit te nemen, zullen de ontwikkeling en de studies van de MYRRHA-installatie worden voortgezet
  • de regering heeft ook beslist om een IVZW (internationale vereniging zonder winstoogmerk) op te richten, met als doel het project te promoten en de deelname van geïnteresseerde internationale partners te bevorderen
  • de ministerraad heeft besloten om in de periode 2019-2038 meer dan 550 miljoen euro aan structurele financiering toe te kennen om zowel de investeringen van de MINERVA-installatie als de studies en ontwikkeling van tegen 2026 en de exploitatiekosten na 2027 te dekken, om de kans op succes van het project zoveel mogelijk te garanderen
  • ten slotte vormt het ook een antwoord vanuit het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen: de sociaal-economische voordelen van deze investering zijn talrijk, zowel in termen van directe als indirecte werkgelegenheid (meer dan 600 banen), maar ook in termen van activiteiten die verband houden met de bouw, de levering van hoogtechnologische componenten en diensten, verschillende domeinen waarin onze Belgische bedrijven gekwalificeerd zijn