22 feb 2008 19:30

Grondwettelijk hof

Toestemming om het ambt van referendaris te cumuleren

Toestemming om het ambt van referendaris te cumuleren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat eerste minister Guy Verhofstadt voorstelde en dat de heer Willem Verrijdt, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, de toestemming verleent om zijn ambt te cumuleren met de functie van assistent bij het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven.

De  functies zijn verenigbaar volgens de speciale wet van 6 januari 1989 over het Grondwettelijk Hof.