02 apr 2010 13:40

Grondwettelijk hof

Benoeming van rechter bij het Grondwettelijk Hof

Benoeming van rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme de benoeming van de heer Pierre Nihoul, als rechter van de Franstalige taalrol, bij het Grondwettelijk Hof aan het staatshoofd voorgelegd. De rechters worden uit een lijst van twee kandidaten gekozen en door het staatshoofd voor het leven benoemd op voordracht van beurtelings de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.