28 jun 2007 12:00

Grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 met Gent en Schaarbeek

Aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 met Gent en Schaarbeek

De ministerraad heeft de twee aanhangsels goedgekeurd die minister van Grootstedenbeleid Christian Dupont voorlegde. Het gaat om aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 die de federale overheid met Gent en Schaarbeek heeft afgesloten in het kader van haar grootstedenbeleid. De aanhangsels zijn van technische aard en voorzien verschuivingen van middelen tussen initiatieven zonder de prioriteiten van de acties te wijzigen. De bedoeling van de wijziging is om de ingezette middelen zo rationeel mogelijk te gebruiken om degelijke en toegankelijke woningen voor de lage en gemiddelde inkomens te renoveren en te ontwikkelen.