01 mrt 2007 16:00

Grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de meerjarige huisvestingscontracten 2005-2007 met La Louvière en Mons

Aanhangsels bij de meerjarige huisvestingscontracten 2005-2007 met La Louvière en Mons

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Grootstedenbeleid Christian Dupont de aanhangsels bij de huisvestingscontracten 2005-2007 goedgekeurd, die met de steden La Louvière en Mons in het kader van het huisvestingsplan van het grootstedenbeleid van de federale regering werden gesloten. De contracten hebben als doel de uitvoering van originele projecten te steunen die de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen ondersteunen. De aanhangsels bij de contracten met La Louvière en Mons zijn van technische aard en voorzien in verschuivingen van middelen tussen initiatieven, zonder de actieprioriteiten die in de richtlijnen zijn opgenomen te veranderen. Die wijzigingen hebben tot doel het gebruik van de middelen van het grootstedenbeleid zoveel mogelijk te rationaliseren.