27 okt 2006 17:00

Grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de stadscontracten 2005-2007 met Bergen en Seraing

Aanhangsels bij de stadscontracten 2005-2007 met Bergen en Seraing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Grootstedenbeleid Christian Dupont de aanhangsels bij de stadscontracten 2005-2007 goedgekeurd, die met de steden Bergen en Seraing in het kader van het grootstedenbeleid van de federale regering werden gesloten. De contracten werden goedgekeurd in 2005 en hebben tot doel projecten te verwezenlijken die het dagelijks leven van de inwoners in de kwetsbare wijken van 15 grote steden en gemeenten verbeteren. De aanhangsels bij de contracten met Bergen en Seraing zijn van technische aard en voorzien in verschuivingen van middelen tussen initiatieven, zonder de actieprioriteiten die in de richtlijnen zijn opgenomen te veranderen. Die wijzigingen hebben tot doel het gebruik van de middelen van het grootstedenbeleid zoveel mogelijk te rationaliseren.