01 jun 2011 17:58

Grootstedenbeleid

Verlenging van de aanhangsels duurzame stad 2011

Verlenging van de aanhangsels duurzame stad 2011

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen en Grote Steden Michel Daerden de verlenging goed van de aanhangsels bij de contracten duurzame stad 2011.

Worden verlengd voor de periode van 1 juli tot 31 december 2011:

  • de 6 federale projecten van de aanhangsels 2011 van de contracten duurzame stad
  • de 87 gemengde projecten van de aanhangsels 2011 van de contracten duurzame stad, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de betrokken gewesten en gemeenschappen.