21 dec 2007 10:59

Grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 gesloten met Brussel en Gent in het kader van het grootstedenbeleid

Aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 gesloten met Brussel en Gent in het kader van het grootstedenbeleid

De ministerraad keurde de aanhangsels bij de meerjaren stadscontracten 2005-2007 goed die de regering met Gent en Brussel had gesloten in het kader van het grootstedenbeleid.

De aanhangsels die minister van grootstedenbeid Christian Dupont voorstelde zijn enkel technisch van aard en bestaan uit verschuivingen van middelen tussen initiatieven zonder dat de actieprioriteiten wijzigen. De bedoeling is om de beschikbare middelen zo rationeel mogelijk aan te wenden.