23 mei 2013 14:48

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Met het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) en bemiddeling zijn steden vandaag de dag in staat om sneller en effectiever de strijd aan te gaan tegen kleine vormen van criminaliteit en overlast in publieke ruimten, maar ook om het gevoel van straffeloosheid bij de burger te verminderen.

De dienst Grootstedenbeleid, wil in de mate van het mogelijke, de levenskwaliteit van de stedeling verbeteren. Binnen deze context, ondersteunt de dienst Grootstedenbeleid de steden bij de toepassing van de GAS en de bemiddeling zoals voorzien in de wetgeving.

Naar aanleiding van de stemming van het wetsontwerp betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties  in het Parlement organiseren de POD Maatschappelijke Integratie en zijn Dienst Grootstedenbeleid een colloquium over de GAS en de GAS bemiddeling.

Dit zal door gaan op dinsdag 28 mei 2013 van 9-17 uur in het International Auditorium, Koning Albert II-laan, 5 te Brussel.

Dit colloquium beoogt de steden en gemeenten en andere belanghebbenden  te informeren over de mogelijkheden van de bemiddeling als instrument in het voorkomen van overlast. Tevens zullen verschillende deskundigen hun standpunten rond het wetsvoorstel toe lichten.

Meer informatie ?

http://www.mi-is.be/be-nl/evenement/colloquium-gas-bemiddeling-in-de-praktijk-en-het-nieuwe-wetsvoorstel
Anita Opfergelt (NL) 02/508.86.74 (POD MI)