17 jul 2009 11:53

GSM-netwerken

Licenties voor GSM-netwerken - tweede lezing

Licenties voor GSM-netwerken - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de licenties voor de exploitatie van GSM-netten, DCS 1800-mobilofoonnetten en mobiele communicatiesystemen van de derde generatie regelt (*). In maart had de ministerraad een beslissing genomen over de voorwaarden om de licenties van drie GSM-operatoren te verlengen en een nieuwe licentie toe te kennen voor mobiel internet en interactieve televisie. De geïnteresseerden hebben de kans gekregen om zich via een publieke consultatie over een aantal wijzigingen uit te spreken.  

De GSM-licenties kunnen tot 2012 worden verlengd tegen betaling van 475.000.000 euro. De berekening gebeurt in functie van de duur van de vergunning en megaherz en is gekoppeld aan de index. De operaoren kunnen het bedrag jaarlijks betalen of in één maal.

Een nieuwe licentie wordt ingevoerd dat verschillende frequenties combineert (2G en 3G) om mobiel internet en interactieve televisie aan te bieden.

(*) wijziging van het kb van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten en het kb van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en exploiteren van DCS1800-mobilofoonnetten en van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie.