22 jun 2017 16:18

Gunning van een overheidsopdracht voor de DG Personen met een handicap

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuwe Dorado mainframe voor de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

De DG Personen met een handicap beschikt over het ICT-beheersplatform Tetra. Om het platform optimaal te laten werken, is zowel de aankoop van nieuwe hardware met bijhorende software als een financiële leasing voor deze aankoop bij dezelfde firma nodig.