10 feb 2012 18:03

Gunning van overheidsopdrachten van de FOD Financiën

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Fianciën Steven Vanackere om drie overheidsopdrachten van de FOD Financiën te gunnen:

  • de verlenging van de mainframe contracten met de firma's Bull, Fujitsu technology Solutions (FTS) en IBM
  • de verlenging van de onderhoudscontracten IBM FileNet P8 met de firma IBM
  • de druk van fiscale vignetten voor tabakswaren (papier niet inbegrepen) voor de dienst Douane en Accijnzen aan de firma Enschedé - Van Muysewinkel