10 jun 2022 15:49

Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan goed.

De ministerraad van 30 oktober 2020 keurde de structuur, de methodologie en het verloop van het Herstel- en Investeringsplan (HIP) van de federale regering goed. Een deel van dit plan is ook gewijd aan het opstellen van een Plan voor Herstel en Veerkracht.

Het halfjaarlijkse verslag van april 2022 heeft betrekking op 91 mijlpalen en streefdoelen in de periode tot en met het eerste kwartaal van 2023. Uit het verslag blijkt dat:

  • 10 mijlpalen/streefdoelen zijn bereikt
  • 71 mijlpalen/streefdoelen op schema liggen
  • 10 mijlpalen/streefdoelen achterliggen op schema

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.

Daarnaast, voor projecten van het HIP die reeds door de ministerraad zijn goedgekeurd en niet gesubsidieerd worden door de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, worden de bevoegde ministers opgedragen een ex-ante analyse uit te voeren en deze te bezorgen aan het expertisecentrum Do no significant harm (DNSH).