27 okt 2023 22:51

Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan goed.

Het halfjaarlijkse verslag van oktober 2023 heeft betrekking op 148 mijlpalen en streefdoelen (of 62% van het totale aantal mijlpalen en streefdoelen) en is zowel retrospectief als prospectief: het bestrijkt mijlpalen en streefdoelen die vóór en na de datum van het verslag moeten worden bereikt.

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.