17 mei 2024 20:12

Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine het halfjaarlijkse verslag over de uitvoering van het Herstel- en Investeringsplan goed.

Het halfjaarlijkse verslag van april 2024 heeft betrekking op 169 mijlpalen en streefdoelen (of 71% van het totale aantal mijlpalen en streefdoelen). Van de 79 mijlpalen en streefdoelen met betrekking tot projecten in het kader van het Europees herstelplan is 89% bereikt of ligt op schema en is 11% vertraagd.

De ministerraad draagt de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de achterstallige mijlpalen en streefdoelen op de nodige initiatieven te nemen om deze binnen het tijdschema te bereiken.