03 mrt 2016 12:46

Halfjaarlijks verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akte van het eerste halfjaarlijkse verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Uit het verslag dat de ministerraad goedkeurt, blijkt dat verschillende FOD's coördinatiestructuren rond gender mainstreaming op poten hebben gezet. Er werden adviezen uitgewerkt over de integratie van de genderdimensie in bepaalde beleidslijnen, zoals de genderanalyse van de financiële gevolgen van koppels die uiteengaan (gehuwden en samenwonenden), het plan ter bestrijding van de mensenhandel en het plan armoedebestrijding. Daarnaast organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een opleiding rond de integratie van de genderdimensie voor de leden van de interdepartementele coördinatiegroep (ICG).

De ministerraad keurde op 10 juli 2015 het federaal plan gender mainstreaming goed. De bedoeling van dit plan is om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de maatschappij te versterken door rekening te houden met de situatieverschillen tussen mannen en vrouwen (de genderdimensie) in de beleidslijnen van de regering. Het plan bevat een collectief engagement van de regering over gender mainstreaming en meer specifieke engagementen van de verschillende regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in 75 beleidslijnen.