25 mrt 2022 19:58

Halfjaarlijks verslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz akte van het eerste halfjaarlijks opvolgingsverslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming.

Op 11 juni 2021 werd het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen door de ministerraad met het oog op de versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving. Dit plan bevat enerzijds een algemene verbintenis van de regering ten aanzien van gender mainstreaming en de uitvoering van de wet van 12 januari 2007, en anderzijds meer specifieke verbintenissen van de verschillende regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in 188 beleidslijnen van de regering.

Om de uitvoering van dit plan te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een opleiding rond gender mainstreaming georganiseerd voor de leden van de ‘interdepartementale coördinatiegroep’ (ICG). Om dit integratieproces voort te zetten, werden specifieke opleidingssessies georganiseerd voor de leden van de beleidscellen die rechtstreeks betrokken zijn bij het opstellen van de beleidslijnen in het Federaal Plan Gender mainstreaming.

Daarnaast blijkt dat er reeds concrete vooruitgang werd geboekt op vlak van gender mainstreaming door middel van een aantal verbintenissen die de verschillende regeringsleden in het kader van het plan zijn aangegaan.