23 sep 2022 16:05

Halfjaarlijks verslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz akte van het tweede halfjaarlijkse opvolgingsverslag van het Federaal Plan Gender mainstreaming.

Op 11 juni 2021 werd het Federaal Plan Gender mainstreaming aangenomen door de ministerraad met het oog op de versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving. Dit plan bevat enerzijds een algemene verbintenis van de regering ten aanzien van gender mainstreaming en de uitvoering van de wet van 12 januari 2007, en anderzijds meer specifieke verbintenissen van de verschillende regeringsleden om de genderdimensie prioritair te integreren in 188 beleidslijnen van de regering.

In het kader van dit plan werden in de tweede helft van 2021 reeds talrijke opleidingen rond gender mainstreaming georganiseerd. In de eerste helft van 2022 heeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen de financiering en organisatie van opleidingen binnen de beleidscellen van de regeringsleden verdergezet.

Daarnaast bespreekt het verslag ook de concrete vooruitgang die geboekt werd op het vlak van gender mainstreaming aan de hand van een aantal verbintenissen die de verschillende regeringsleden zijn aangegaan.