25 sep 2009 12:58

Handel in biociden

Toelatingsaanvragen voor biociden gewijzigd

Toelatingsaanvragen voor biociden gewijzigd

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden wijzigt.

Het ontwerp voert een tussentijds notificatiestelsel in voor het op de markt brengen van een aantal biociden waarvan het statuut op dit ogenblik nog in onderzoek is.

Voor biociden op de markt mogen worden gebracht, moeten ze  aan heel wat criteria voldoen die beslist worden op Europees niveau. Het koninklijk besluit van 22 mei 2003 past die criteria, bepaald door de Europese richtlijn 98/8/EG, in de Belgische wetgeving toe. Eén ervan is het onderzoek naar de actieve bestanddelen die een biocide mag bevatten. Omdat het onderzoek omvangrijk is, werd een overgangsperiode voorzien tot 15 mei 2010.

De Europese Commissie heeft nu in eerste lezing beslist om die overgangsperiode tot 14 mei 2014 te verlengen. Daarom heeft de ministerraad nu een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, dat voorziet in een tussentijds stelsel voor de periode tot 2014.