24 nov 2006 16:00

Handelspraktijken en bescherming van de consument

Algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken

Algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wijzigt (wet van 14 juli 1991). Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche stelde het voorontwerp voor. Het voorontwerp zet de Europese richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in Belgisch recht om. (2005/29/EG Europees parlement en Raad van 11 mei 2005) De richtlijn harmoniseert de consumentenbescherming en stimuleert het grensoverschrijdend handelsverkeer binnen de Europese unie. Ze voert een algemeen verbod in op oneerlijke handelspraktijken die het economisch gedrag van de consument wezenlijk verstoren. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.