17 dec 2009 14:41

Handelsvestiging

Ontwerpen van handelsvestiging en samenstelling van het sociaal-economische dossier

Ontwerpen van handelsvestiging en samenstelling van het sociaal-economische dossier

Het koninklijk besluit dat de criteria voor het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economische dossier bepaalt, wordt gewijzigd (*). Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Vincent Van Quickenborne beslist.  

De wijziging verduidelijkt de criteria waarmee rekening wordt gehouden voor het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economische dossier op het vlak van de ruimtelijke ligging, de bescherming van het stedelijke milieu en de sociale en arbeidswetgeving.
Het koninklijk besluit wordt zo in overeenstemming gebracht met de dienstenrichtlijn en met de dienstenwet die nu in de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt behandeld.

Meer informatie en richtlijnen voor de steden en gemeenten zullen vanaf 28 december beschikbaar zijn op de website van de minister voor Economie www.quickonomie.be.

(*) kb van 22 februari 2005.