15 mei 2014 17:20

Harmonisatie T+2 als standaard vereffeningstermijn op de OTC-markten vanaf 6 oktober 2014

Volgend persbericht werd gepubliceerd door ESDM (vertaling):
De 28 lidstaten zijn overeengekomen om hun steun te verlenen aan de geharmoniseerde implementering van T+2 als standaard vereffeningstermijn voor verhandelbare overheidseffecten op de OTC- secundaire markt vanaf 6 oktober 2014.

De tekst van de reglementering over de Securities Settlement and Central Securities Depositories (CSDR), aangenomen door het Europees parlement op 15 april, omvat onder meer de harmonisatie van de vereffeningstermijn van effecten verhandeld op de Europese handelsmarkten. Deze vereffeningstermijn* wordt vastgelegd op 2 werkdagen nadat de transactie plaatsvond (T+2). De meerderheid van de markten voor overheidseffecten hebben bevestigd dat zij deze T+2 regel zullen toepassen vanaf 6 oktober 2014.

In navolging van het CSDR en de beslissing van de markten, zijn de schuldbeheerders van alle 28 EU-lidstaten, alsook de EC, ESM en EFSF, overeengekomen om hun steun te verlenen aan de geharmoniseerde implementering van T+2 als standaard vereffeningstermijn voor verhandelbare overheidseffecten op de OTC- secundaire markt vanaf 6 oktober 2014.

Deze verdere harmonisatie op alle secundaire markten zal leiden tot meer efficiëntie en de risico’s bij grensoverschrijdende transacties beperken. Zoals dit momenteel het geval is, zal de mogelijkheid blijven bestaan om bilateraal  overeen te komen om een andere vereffeningsdatum te gebruiken dan de standaard T+2 voor OTC-verrichtingen.

Wat de primaire markten betreft, streven de lidstaten ernaar om, waar mogelijk, de standaard vereffeningstermijn bij aanbestedingen van effecten nog meer te harmoniseren zodat deze niet meer bedraagt dan T+2. De lidstaten moeten dan op hun webpagina vermelden wanneer zij van plan zijn om deze regel toe te passen. EDSM zal geregeld zijn website updaten met informatie hierover.

*Niet van toepassing op landen met een standaard vereffeningstermijn kleiner dan T+2 zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.