04 dec 2021 09:20

Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

Het voorontwerp voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1151 tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. De herziene richtlijn moet vóór 1 januari 2022 zijn omgezet en moet vanaf 1 januari 2022 worden toegepast.

Sommige bepalingen van Richtlijn 92/83/EEG zijn verouderd en onduidelijk en maken de administratieve procedures onnodig zwaar voor zowel de belastingautoriteiten als de marktdeelnemers. Deze omzetting heeft dus als hoofddoel bepalingen bij te werken en te verduidelijken. Ze betreft ook de mogelijkheid tot zelfcertificering van kleine zelfstandige producenten van alcoholhoudende dranken om de administratieve procedure te vergemakkelijken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.