23 sep 2014 17:10

Herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort en Ieper op 28 oktober 2014: ACCREDITATIES

HERDENKING VAN DE HONDERDSTE VERJAARDAG VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
Dinsdag 28 oktober 2014 • Nieuwpoort en Ieper • België
Media-accreditaties

A. Algemene informatie

Op dinsdag 28 oktober 2014 vinden in Nieuwpoort en Ieper, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en tal van buitenlandse staatshoofden, de herdenkingsplechtigheden plaats voor de honderdste verjaardag van de onderwaterzetting van de Ijzervlakte.  

Dagprogramma:

 • van 15 tot 16 uur: officiële herdenkingsplechtigheid aan het Koning Albert I-monument in Nieuwpoort: toespraak van de koning der Belgen en van de hoge vertegenwoordigers uit Frankrijk en Duitsland, getuigenissen, kortfilm voor de herdenking gerealiseerd door het Ministerie van Defensie, artistieke en symbolische intermezzo’s, bloemenneerlegging, minuut stilte en kanonschoten, muzikaal slot.
 • van 17.30 tot 18.30 uur: Last Postplechtigheid aan de Menenpoort in Ieper: toespraak van de Belgische eerste minister en van de Britse hoge vertegenwoordiger, Last Post, minuut stilte, moment van bezinning en getuigenissen, Lament op doedelzak, bloemenneerlegging, muzikaal slot.

B. Accreditatie en inschrijving voor een perspool

Media-accreditatie is noodzakelijk, zowel voor de toegang tot het perscentrum als tot de verschillende perszones op de plaatsen waar in de loop van de dag evenementen plaatsvinden.

Vul online het accreditatieformulier in op www.be14-18.be. U dient uw accreditatieaanvraag en inschrijving voor een perszone tussen 23 september en 15 oktober 2014 in te dienen. Laattijdige accreditaties worden niet aanvaard.

Voor de accreditatie hebt u nodig:

 • uw paspoort- of identiteitskaartnummer
 • in voorkomend geval uw perskaartnummer
 • een digitale pasfoto

Opgelet! Als een derde persoon de aanvraag indient, moet die duidelijk het e-mailadres van de te accrediteren persoon vermelden.

Daarna kunt u zich inschrijven voor een journalistenpool, hetzij in Nieuwpoort, hetzij in Ieper. U kunt zich niet inschrijven voor beide plechtigheden. Vermeld duidelijk de gewenste pool:

 • stand up televisie (technicus, cameraman, geluidstechnicus, presentator, producer, cutter…)
 • cameraman alleen (opnames met draagbare camera)
 • fotograaf
 • radio
 • geschreven pers/web

Belgische burgers moeten bovendien een veiligheidsattest (achteraan het formulier) invullen, ondertekenen en scannen. Dit attest moet bij de accreditatieaanvraag worden gevoegd.

Na een veiligheidscontrole door de bevoegde diensten ontvangt u een mail met de melding of uw accreditatieaanvraag is goedgekeurd of niet. Uw toewijzing tot een pool wordt later bevestigd.

C. Perscentrum

Een perscentrum, dat voor beide plechtigheden geldt, wordt ingericht in de Stedelijke Vismijn, Kaaiplein 1 te 8620 Nieuwpoort. Het perscentrum zal onder meer werkposten met wifi ter beschikking stellen. De evenementen worden ook live uitgezonden.

Openingsuren:

 • maandag 27 oktober 2014 van 14 tot 20 uur
 • dinsdag 28 oktober 2014 van 9 tot 22 uur

D. Praktische informatie

U ontvangt praktische details over het dagprogramma, de toegang tot het perscentrum, de live-uitzending (VRT), de terbeschikkingstelling van foto’s … nadat u uw algemene accreditatiebevestiging voor het evenement hebt ontvangen.

Meer informatie:
Algemene directie Externe Communicatie
Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
28-10-2014@premier.fed.be