02 jul 2014 19:37

Herdenkingsplechtigheden voor de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog: ACCREDITATIES

HERDENKING VAN DE HONDERDSTE VERJAARDAG VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
Maandag 4 augustus 2014 • Luik • België
Algemene informatie en media-accreditaties


A. Algemene informatie

Op 4 augustus vinden in Luik, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en tal van buitenlandse staatshoofden, de herdenkingsplechtigheden plaats voor de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. 

Dagprogramma:

 • 9 uur: ontvangst van de staatshoofden en/of de regeringsleiders door de Koning en de Koningin in de Saint-Laurentabdij
 • 11 uur: herdenkingsplechtigheid aan het herdenkingsmonument voor de Geallieerden in Cointe
 • 12.15 uur: lunch op het Palais provincial
 • 15 uur: herdenkingsplechtigheid van het Erelegioen van de stad Luik in het stadhuis, in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en de eerste minister
 • er worden heel de dag activiteiten voor het grote publiek georganiseerd op de place Saint-Lambert en de espace Tivoli

B. Accreditaties

Media-accreditatie is noodzakelijk, zowel voor de toegang tot het perscentrum als voor de inschrijving voor de journalistenpools. Deze pools geven toegang tot de verschillende perszones op de plaatsen, waar in de loop van de dag evenementen plaatsvinden.

De perskaart is verplicht voor de accreditatie van journalisten. Technici moeten hun functie en persorgaan aangeven. Vul online het accreditatieformulier in op www.be14-18.be. U dient uw accreditatieaanvraag tussen 1 en 9 juli 2014 in te dienen.

Voor de accreditatie hebt u nodig:

 • uw paspoort- of identiteitskaartnummer
 • in voorkomend geval uw perskaartnummer
 • een pasfoto

Nadat uw gegevens gecontroleerd zijn, ontvangt u uiterlijk op 20 juli een mail met de melding of uw accreditatieaanvraag is goedgekeurd of niet. Vervolgens kunt u een of meerdere pools kiezen, om toegang te krijgen tot de perszones. U dient uw accreditatie in het perscentrum op te halen.

C. Perscentrum

Het internationaal perscentrum wordt ingericht in het complexe Opéra van de Université de Liège (ULg), place de la République française 41 te 4000 Luik. Het perscentrum zal onder meer werkposten met wifi ter beschikking stellen. De evenementen worden ook live uitgezonden. De journalistenpools vertrekken uitsluitend uit het perscentrum.

Openingsuren :  

 • zaterdag 2 augustus van 14 tot 20 uur
 • zondag 3 augustus van 8 tot 20 uur
 • maandag 4 augustus van 6 tot 18 uur

D. Praktische informatie

U ontvangt praktische details over het dagprogramma, de toegang tot het perscentrum, de accreditatie voor de perszones, de live-uitzending (RTBF), de terbeschikkingstelling van foto’s … nadat u uw algemene accreditatiebevestiging voor het evenement hebt ontvangen.

Meer informatie:

Sarah Delafortrie

Algemene directie Externe Communicatie
Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

Wetstraat 16 - 1000 Brussel

T.: +32 (0)2 287 41 07
M.: +32 (0)486 35 78 88

sarah.delafortrie@premier.fed.be