31 aug 2018 17:57

Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie Alexander De Croo en van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging. 

Het voorontwerp heeft meer bepaald als doel de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie verder te verduidelijken zodat deze volledig in overeenstemming is met de doelstelling van de Europese PSI-richtlijn 2013/37/EU en met de federale opendatastrategie die op 24 juli 2015 werd goedgekeurd. 

Het geeft een wettelijke basis aan de Commissie voor het hergebruik van bestuursdocumenten en schrapt de verwijzingen naar de sectorale comités van de Privacycommissie.

Het voorontwerp beoogt tevens:

  • de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren ten uitvoer te leggen
  • de bestaande wetgevingen aan te passen aan de principes vervat in de wet van 5 mei  2014
  • de administratieve verplichtingen voor burgers en rechtspersonen te verlichten door ervoor te zorgen dat reeds beschikbare gegevens (in een authentieke bron of op een andere wijze in bepaalde specifieke gevallen) niet langer opnieuw aan een federale overheidsdienst hoeven te worden meegedeeld en dat elektronische formulieren en papieren formulieren volledig worden gelijkgesteld

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.