29 okt 2021 21:09

Hergroepering van de verschillende diensten van de federale politie op de site van Vottem

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel de voortzetting van de hergroepering van de federale politie op de site van Vottem door de opstart van een overheidsopdracht te valideren voor werken ter uitvoering van de tweede fase van het Masterplan Vottem.

Fase II van het Masterplan voor de hergroepering van de federale politie op de site van Vottem breekt dus aan: in de planning van de werken wordt rekening gehouden met de opeenvolgende verhuizingen van de verschillende diensten ter plaatse om te kunnen afbreken wat dient afgebroken te worden en nieuwe entiteiten te kunnen bouwen zonder de activiteit op de site te moeten stopzetten. Er wordt voorzien in drie werkfases, die duren van 2024 tot 2033, nadat de overheidsopdracht is geplaatst, de studies zijn uitgevoerd en de vergunningen in orde zijn.

De overheidsopdracht wordt opgestart volgens een Design & Build-formule.

De ondernemer die aangesteld wordt na de overheidsopdracht, staat ook in voor het coördineren van de hele werf.