30 mei 2013 17:01

Hergroepering van geneesmiddelengroepen in functie van de behandelingsduur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de geneesmiddelenverpakkingen volgens de voorschriften op stofnaam (VOS) groepeert.

In het kader van de besparingsmaatregelen voor 2012, werd bij een voorschrift op stofnaam of gelijkaardig voorschrift de afgifte ingevoerd van een geneesmiddel dat tot de groep van goedkoopste geneesmiddelen behoort. Deze geneesmiddelengroepen omvatten strikt identieke geneesmiddelen qua vorm, dosering en aantal gebruikseenheden. 

De begrotingsdoelstelling schrijft vanaf 1 juli 2013 de hergroepering voor van de geneesmiddelengroepen die tot de groep van goedkoopste behoren in functie van de behandelingsduur. Bij een voorschrift op stofnaam mag de apotheker dus de geneesmiddelen volgens verpakkingsgrootte groeperen:

  • 28-30 eenheden
  • 31-60 eenheden
  • 61-79 eenheden
  • 80-90 eenheden
  • 91-120 eenheden

De verpakkingen die minder dan 28 of meer dan 120 eenheden bevatten kunnen niet worden gegroepeerd. De groepering mag niet worden toegepast voor verdovende middelen, psychotrope stoffen en antibiotica.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten - groepering van VOS clusters