13 jul 2018 16:03

Herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III in het kader van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Gewest.

De ministerraad geeft meer bepaald groen licht om de verdiepingen 22 tot 26 van de WTC III, gelegen te Simon Bolivarlaan 155 in Brussel, ter beschikking te stellen van Belspo/Belnet, en om de eerste installatiewerken en de incentives uit te voeren.

De ministerraad neemt tevens akte van de terbeschikkingstelling van de verdiepingen 8 en 9 van de blok A van het gebouw gelegen aan de Gulden Vlieslaan 87 in Sint-Gillis voor de huisvesting van de Beleidscel van minister Marghem.