12 jun 2015 11:43

Herinneringsbrieven: melding van een buitenlandse rekening bij de Nationale Bank van België

Vandaag verstuurt de FOD Financiën 210.435 herinneringsbrieven aan belastingplichtigen die eerder al het bestaan van een buitenlandse rekening aangaven en die rekening ook moeten melden aan de Nationale Bank van België.

Belastingplichtigen die het bestaan van een buitenlandse rekening in 2011, 2012 en 2013 eerder in hun belastingaangifte respectievelijk voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 aangaven, moeten die rekening ook melden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Deze brieven herinneren hen aan deze verplichting.

Voor het aanslagjaar 2015, inkomsten van het jaar 2014, meldt men de buitenlandse rekening eerst bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België en geeft men ze vervolgens aan in zijn aangifte in de personenbelasting.

Aan die meldingsplicht kan men voldoen met een formulier  of online bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België .