14 okt 2011 14:49

Hernieuwbare energie

Federale certificaten van oorsprongsgarantie

Federale certificaten van oorsprongsgarantie

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Energie Paul Magnette een federale reglementering in te voeren voor de aflevering van certificaten van oorsprongsgarantie. Dankzij de certificaten kunnen de leveranciers de herkomst van elektriciteit uit windmolenmarken aan hun klanten bewijzen.

De ministerraad keurt daarom een ontwerp van koninklijk besluit goed*  dat in het kb van 16 juli 2002 een nieuwe afdeling invoert met de procedures en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een oorsprongsgarantie. Een andere wijziging betreft de groene electriciteit die nu per groep van windmolens kan worden gemeten en niet meer per windmolen, zoals tot nu toe het geval was. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

* tot wijzigiging van het kb van 16 juli 2002.