18 sep 2008 11:44

Hernieuwbare energiebronnen

Compensatie voor de aankoop en verkoop van groenestroomcertificaten

Compensatie voor de aankoop en verkoop van groenestroomcertificaten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Energie Paul Magnette het bedrag van de toeslag vastgelegd die de netbeheerder van het elektriciteitsvervoer in 2008 en 2009 mag aanrekenen om de verplichte aankoop en verkoop van groenestroomcertificaten voor elektriciteit uit windparken te compenseren (*).

Omdat de regering de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen wenst te bevorderen en de produktie van elektriciteit uit de windparken in de Noordzee maximaal wil benutten, is de netbeheerder van elektriciteit verplicht om groenestroomcertificaten aan te kopen. Eind 2008 zullen de windparken in de Noordzee elektriciteit produceren die groenestroomcertifcaten opleveren.

Om de kosten te compenseren die de transmissienetbeheerder voor de verplichte terugkoop en verkoop van groenestroomcertificaten betaalt, mag de de transmissienetbeheerder een toeslag aanrekenen. Vanaf 1 oktober 2008 tot 31 december 2009 bedraagt die 0,1272 euro per MWh. Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op minder dan 0,5 euro extra per jaar.

De elektriciteit die de windparken in de Noordzee zullen opleveren, is goed voor het gemiddeld verbruik van zo'n 25.000 gezinnen. 

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen.