08 sep 2016 13:39

Hernieuwing mandaat beheerder Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met de hernieuwing van het mandaat van Klaus Vanhoutte, beheerder van de Raad van State, voor een periode van vijf jaar.

Klaus Vanhoutte is als beheerder belast met het administratieve beheer van de Raad van State en zijn infrastructuur.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.