03 mrt 2016 12:20

Hernieuwing mandaat leden Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad gaat akkoord met de hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Auditcomité van de Federale Overheid.

Het mandaat van drie leden van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) loopt ten einde op 21 februari 2016. De mandaten van deze drie leden, P. Meersschaut, A. Roefs en Ph. Decré, worden nu voor zes jaar hernieuwd.

Het ACFO is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie Franstaligen en drie Nederlandstaligen. De leden worden aangesteld voor zes jaar en hun mandaat kan voor één keer vernieuwd worden.

De ontwerpen worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.