12 mrt 2021 18:17

Hernieuwing mandaat van de voorzitter van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Het mandaat van Werner Van Minnebruggen als voorzitter van het AFCO wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 3 maart 2021.

Het ACFO en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister verbinden zich er tevens toe om binnen het jaar een actieplan goed te keuren om het aantal vrouwelijke leden van het ACFO te verhogen.