24 mrt 2023 18:09

Hernieuwing samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

Het mandaat van de heer François-Xavier de Donnea als voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt verlengd tot en met 30 juni 2023.

Daarnaast worden mevrouw Vanessa Biebel, de heer Arnaud Collignon en de heer Bart Vannetelbosch benoemd tot ondervoorzitters.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.