26 apr 2019 16:29

Hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteitsnetbeheerder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de aanwijzing van de beheerder van het elektriciteitsnet hernieuwt.

De aanwijzing van Elia System Operator NV wordt hernieuwd voor twintig jaar vanaf 17 september 2022.

Ontwerp van ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt