27 apr 2018 16:51

Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister.

Het betreft een opdracht die 13 percelen omvat met een looptijd van vijf jaar via een openbare procedure met Europese bekendmaking.

Het gaat om de installatie van een nieuwe beveiligingsinfrastructuur die voldoende krachtig is om tegemoet te komen aan de behoeften van 350 ambtenaren en de externe klanten van het Rijksregister. Daarnaast dienen externe gebruikers tegelijkertijd via het internet en private netwerken toegang te hebben tot de bronnen van het Rijksregister. Het betreft hier externe gebruikers die toegang moeten krijgen tot het interne netwerk van het Rijksregister.