03 jun 2016 19:22

Hernieuwing van de leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de leden van de Federale Politieraad.

Het ontwerp van koninklijk besluit hernieuwt de mandaten van de volgende leden:

  • de heer Willy Bruggeman, in de hoedanigheid van voorzitter van de Federale Politieraad, voor vier jaar vanaf 7 mei 2016
  • mevrouw Isabelle Panou, onderzoeksrechter, in de hoedanigheid van effectief lid, voor vier jaar vanaf 28 december 2015