15 dec 2023 18:34

Hernieuwing van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de HZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

De managementfunctie van Christine Miclotte als administrateur-generaal bij de HZIV wordt met zes jaar verlengd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.