22 dec 2017 17:01

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.   

Het huidige mandaat van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) loopt af op 10 december 2017. Het ontwerp heeft als doel de nieuwe leden van de FRDO te benoemen voor een periode van vijf jaar. De heer François-Xavier de Donnea wordt benoemd als voorzitter. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.