16 jul 2015 13:28

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de titularis van de managementfunctie van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het mandaat van administrateur-generaal van de RVA van de heer Georges Carlens wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 1 oktober 2015.

Het mandaat van adjunct-administrateur-generaal van de RVA van mevrouw Claudette De Koninck wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 1 oktober 2015.