22 dec 2023 20:41

Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen hernieuwt.

Het mandaat van Anne Vanderstappen wordt hernieuwd voor een duur van zes jaar vanaf 9 juli 2024.

Het ontwerp wordt ter onderteking aan de Koning voorgelegd.