25 apr 2020 21:45

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst hernieuwt.

Het mandaat van Johan Janssens als adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst werd al twee keer verlengd met zes maanden en loopt af op 30 april 2020. Het ontwerp hernieuwt de verlenging van het mandaat van Johan Janssens vanaf 1 mei 2020 tot de aanwijzing van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal voor maximaal zes maanden, dus tot en met 31 oktober 2020.