26 apr 2012 16:39

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Benoît Collin als adjunct-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vanaf 1 februari 2012 met zes maanden verlengt. 

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Benoît Collin als adjunct-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vanaf 1 februari 2012 met zes maanden verlengt.