26 apr 2012 16:44

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Jean-Marc Vandenbergh als mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 mei 2012 met zes maanden verlengt. 

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Jean-Marc Vandenbergh als mandaat van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 mei 2012 met zes maanden verlengt.